Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Skatter


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Aktuell skattekostnad Klicka här
F-skatt
Förlustavdrag Klicka här
Huvudregel - avskrivning Klicka här
Inkomstskatt
Kompletteringsregel - avskrivning Klicka här
Källskatt
Periodiseringsfond
Permanent skillnad
Punktskatt
Räkenskapsenlig avskrivning Klicka här
Skatt - beräknad kvarskatt Klicka här
Skatt - fyllnadsbetalning Klicka här
Skatt - preliminärskatt Klicka här
Skatt - skatteskuld Klicka här
Skatt - slutlig Klicka här
Skatt - slutlig kvarskatt Klicka här
Skatt - återbäring Klicka här
Skatt på periodiseringsfonder
Skattekonto
Skattekostnad
Skattesats
Temporär skillnad
Uppskjuten skatt Klicka här
Uppskjuten skatt - förlustavdrag Klicka här
Uppskjuten skatt - nedskrivningar Klicka här
Uppskjuten skatt - obeskattade reserver Klicka här
Uppskjuten skatteintäkt
Uppskjuten skattekostnad
Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skatteskulder
Överavskrivning Klicka här