Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Resultatdiagram


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Fast kostnad Klicka här
Halvfast kostnad
Kritisk omsättning Klicka här
Kritisk volym Klicka här
Priselasticitet
Resultatdiagram Klicka här
Rörlig kostnad Klicka här
Rörlig kostnad - degressiv
Rörlig kostnad - progressiv
Säkerhetsmarginal Klicka här
Täckningsbidrag Klicka här
Täckningsgrad
Verksamhetsvolym