Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Resultatbegreppet


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Förlust
Inkomst
Intäkt Klicka här
Kostnad
Nettoresultat
Resultat Klicka här
Resultat före räntekostnader och skatt
Resultat före skatt
Rörelseresultat
Utgift
Vinst