Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Nyckeltal


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Avkastning på eget kapital
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital
Balanslikviditet
Bruttomarginal
DuPont analys
EBxxx mått
Hävstångseffekt
Kapitalomsättningshastighet
Kundkredittid
Lageromsättningshastighet
Leverantörskredittid
Market-to-Book
Nettomarginal
Nettoskuld
Omsättningshastighet
Operativt kapital
P/E-tal
Räkenskapsanalys
Räntabilitet på eget kapital Klicka här
Räntabilitet på operativt kapital
Räntabilitet på sysselsatt kapital Klicka här
Räntabilitet på totalt kapital
Räntetäckningsgrad
Rörelsemarginal
Självfinansieringsgrad
Skuldsättningsgrad
Soliditet Klicka här
Substansvärde
Sysselsatt kapital
Totalt kapital
Value-added
Vinstmarginal
Vinstpålägg