Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Nuvärde och annuitet


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Annuitet Klicka här
Annuitetskvot
Annuitetsmetod Klicka här
Grundinvestering
Inbetalningsöverskott Klicka här
Investeringskalkyl Klicka här
Kalkylränta Klicka här
Nuvärde Klicka här
Nuvärdekvot
Nuvärdemetod
Paybackmetod
Rangordning av investeringar
Restvärde