Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Kassaflödesanalysen


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Betalning
Cash flow
Finansieringsverksamhet Klicka här
Inbetalning
Investering
Investeringsverksamhet Klicka här
Kassaflödesanalys Klicka här
Likviditetsbudget
Löpande verksamhet Klicka här
Rörelsekapital
Rörelsekapital - ändring Klicka här
Utbetalning
Årets kassaflöde Klicka här