Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Investering och inflation


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Inflation
Nominell ränta Klicka här
Realränta Klicka här