Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Internränta o tillväxtränta


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Grundinvestering
Inbetalningsöverskott Klicka här
Internränta Klicka här
Internräntemetod Klicka här
Investeringskalkyl Klicka här
Kalkylränta Klicka här
Nuvärde Klicka här
Rangordning av investeringar
Restvärde
Tillväxtränta Klicka här
Tillväxträntemetod Klicka här