Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Bidragskalkyler


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Alternativkostnad
Bidragskalkyl Klicka här
Fast särkostnad
Kalkylobjekt Klicka här
Ofullständig kostnadsfördelning
Omkostnad
Produktkalkyl Klicka här
Produktkalkylering Klicka här
Samintäkt
Samkostnad
Stegkalkyl
Sunk cost
Särintäkt Klicka här
Särkostnad Klicka här
Täckningsbidrag Klicka här
Täckningsgrad