Klicka här för att återgå till ämnessidan

Ekonomikurser.se - ekonomisk ordbok © Rune Lönnqvist
Ämnesområde: Andra företagsformer


Term/Begrepp Kort beskrivning Webbföreläsning Övning
Ekonomisk förening
Enskild firma
Handelsbolag
Juridisk person
Kommanditbolag
Ägartillskott
Ägaruttag