Ekonomikurser.se - webbföreläsningar om koncernredovisning
© Rune Lönnqvist
Över- och undervärden Interna transaktioner Kapitalandel
Ändrad ägarandel
Utländska dotterbolag