Information om webbaserade inlämningsuppgifter

En inlämningsuppgift kan beskrivas som en webbaserad automaträttad arbetsuppgift där indata till uppgiften varierar med det identifikationsnummer som studenten anger. När studenten klarat uppgiften får hon/han en unik kod som kvitto på att uppgiften är avklarad. Dessutom uppdateras en databas så att lärare enkelt kan få en lista över de kursdeltagare som klarat proven. Hela systemet är fritt tillgängligt utan kostnader för lärosätet.

Vad är poängen med webbaserade inlämningsuppgifter?
Huvudmotivet för att använda automaträttade inlämningsuppgifter är att frigöra lärartid för mer meningsfulla arbetsuppgifter än att rättning av inlämningsuppgifter. Studenternas arbete med uppgifter kan hållas uppe utan någon nämnvärd belastning på lärarnas arbetstid. Som lärare väljer du ut lämpliga uppgifter som studenterna ska lösa och anger webbadressen till Studentlitteratur. Förutom lite handledning är lärarens arbetsinsats begränsad till att skriva ut listor över de kursdeltagare som klarat uppgifterna.

Morot eller piska?
Inlämningsuppgifterna kan användas med piska, dvs. att studenterna måste klara ett angivet antal uppgifter för att få ut betyg på kursen, eller som morot där varje avklarad uppgift ger ett antal bonuspoäng på andra examinationsmoment. Välj själv vilket som passar bäst på din kurs. 

Hur ser studenterna på inlämningsuppgifterna?
Vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala har webbaserade inlämningsuppgifter använts under ett antal år. Vid kursvärderingar har studenterna genomgående bedömt värdet med uppgifterna till över 3 på en fyrgradig skala. Av kommentarerna framgår ofta att det kursdeltagarna uppskattar mest är den momentana responsen, dygnet runt. Studenten kan skicka in lösningsförslag många gånger och direkt få besked om var eventuella fel finns i lösningen.

Är det inte risk för fusk?
Om du definierar all form av samarbete som fusk är risken påtaglig, men det gäller också för manuellt rättade arbetsuppgifter som dessutom ofta görs i grupp. I och med att alla kursdeltagare får olika indata i sina uppgifter, kan ingen direktkopiera andras svar. Om några samarbetar om en lösning så måste det ske i lite mer principiella termer. Att hjälpa någon att beräkna räntabilitet på eget kapital kanske innebär att påpeka att "Du ska använda genomsnittligt eget kapital i nämnaren" istället för att säga "Vi fick rätt när vi dividerade med 12 346" i en arbetsuppgift där alla har samma utgångsdata.

Är inte handledning svår när alla har olika siffror?
På en skyddad webbsida för lärare finns en modul där du som lärare kan ange studentens identifikationsnummer och få en korrekt lösning för just den kursdeltagaren. I lösningen visas också vissa delberäkningar som behöver göras.

Hos oss har studenterna inget ID nummer?
En smidig lösning är att kursdeltagarna får använda sitt födelsedatum (ÅÅMMDD) som identifikationsnummer när de startar inlämningsuppgifter. För att minimera problemet med personer födda samma dag kräver systemet att kursdeltagarna också anger initialer för förnamn och efternamn.

Hur gör jag för att komma igång?

  1. Studera de inlämningsuppgifter som finns (se länkar på föregående sida) och välj vilka uppgifter du vill använda på din kurs.
  2. Kontakta rune.lonnqvist@ekonomikurser.se så lägger jag in ditt lärosäte och den aktuella kursens namn och skapar en startsida med de inlämningsuppgifter du valt. När studenterna startar en uppgift möter de knappar för att ange var de studerar och sedan vilken kurs de läser. Som lärare kan du på samma sätt komma åt resultatlistan för just din kurs på den skyddade lärarsidan.
  3. Meddela studenterna webbadressen www.ekonomikurser.se och en tidsgräns för arbetet.
  4. När kursen är slut går du till den skyddade lärarsidan webbplats och tar upp en lista över kursdeltagarnas resultat som kan skrivas ut på vanligt sätt.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att skicka dessa till rune.lonnqvist@ekonomikurser eller kontakta Rune Lönnqvist på tel 070 - 59 59 58 7