Ekonomikurser.se - övningar © Rune Lönnqvist

Startsida för övningar om värderingar och bokslut, med lösningar

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant
Nr 2211, Värdering av anläggningstillgångar A B C
Nr 2212, Värdering av anläggningstillgångar A B C
Nr 2221, Lagervärdering, FIFU och LVP A B C
Nr 2242, Uppskjutna skatter, nedskrivning A B C
Nr 2251, Fond och nyemissioner A B C
Nr 2253, Rättighetsbevis A B C
Nr 2262, Allmänt om obeskattade reserver A B C
Nr 2272, Sammanfattning årsbokslut A B C