Ekonomikurser.se - Övningar © Rune Lönnqvist

Startsida för övningar om värdering och bokslut, inga kommentarer

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant
Nr 2222, Lagervärdering, genomsnittsmetoder A B C
Nr 2223, Lagervärdering, tillverkade varor A B C
Nr 2231, Nedskrivning av kundfordringar A B C
Nr 2241, Uppskjutna skatter, marknadsvärdering och förluster A B C
Nr 2252, Fond och nyemissioner A B C
Nr 2261, Allmänt om obeskattade reserver A B C
Nr 2263, Räkenskapsenlig avskrivning A B C
Nr 2271, Sammanfattning årsbokslut A B C
Nr 2280, Entreprenader - slutavräkning A B C
Nr 2281, Entreprenader - successiv vinstavräkning A B C
Nr 2282, Redovisning av finansiell leasing A B C