Ekonomikurser.se - övningar © Rune Lönnqvist

Startsida för övningar om ekonomiska samband, med ljudkommentarer

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant

Nr 2121, Resultat, balans och kassaflöde A B C
Nr 2111, Balans och resultaträkningar A B C
Nr 2112, Balans och resultaträkningar A B C
Nr 2113, Balans och resultaträkningar A B C
Nr 2101, Samband mellan balans och resultaträkningar
Nr 2122, Resultat, balans och kassaflöde A B C
Nr 2108, Effekter på resultat, balans och kassaflöde
Nr 2102, Samband mellan balans och resultaträkning samt kassaflödesanalys
Nr 2131, Resultat, balans och kassaflöde A B C
Nr 2132, Kassaflödesanalys A B C