Ekonomikurser.se - övningar © Rune Lönnqvist

Startsida för övningar om affärsredovisning

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Övningar med ljudkommentarer Siffervariant
Nr 2103, Bokföring - blandat
Nr 2104, Bokföring - moms
Nr 2105, Bokföring - periodisering
Nr 2171, Affärsredovisning A B C
Nr 2172, Momsredovisning A B C
Nr 2173, Periodisering A B C
Nr 2174, Skatteredovisning A B C
Klicka här för att starta Övningar utan ljudkommentarer Siffervariant
Nr 2109, Bokföring - på T-konton


Diabas är ett redovisningsprogram för utbildning och mindre företag/föreningar.
Programmet kan köras under Windows och får användas helt utan kostnader
Klicka här för att öppna programmets webbplats.