Ekonomikurser.se - övningar © Rune Lönnqvist

Startsida för övningar om affärsredovisning med kommentarer

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant
Nr 109, Bokföring - på T-konton


Diabas är ett redovisningsprogram för utbildning och mindre företag/föreningar.
Programmet kan köras under Windows och får användas helt utan kostnader
Klicka här för att öppna programmets webbplats.