Ekonomikurser.se - övningar © Rune Lönnqvist

Startsida för övningar om kalkylering och investering, inga lösningar

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant
Nr 2312, Självkostnadskalkylering A B C
Nr 2313, Serviceavdelningar A B C
Nr 2332, Bidragsskalkylering A B C
Nr 2341, Resultatanalys A B C
Nr 2351, Diskontering A B C
Nr 2354, Internränta och nuvärde A B C
Nr 2355, Internränta, nuvärde och payoff A B C
Nr 2357, Inflation A B C
Nr 2358, Projektkalkylering A B C
Nr 2361, Nyckeltalsanalys A B C
Nr 2362, Nyckeltalsanalys A B C
Nr 2364, Leverage A B C
Nr 2371, Företagsvärdering - utdelningar A B C
Nr 2372, Företagsvärdering - P/E-tal A B C
Nr 2373, Företagsvärdering - Över/undervinster A B C
Nr 374, Obligationer och konvertibler 2 A B C