Redovisning, kalkylering och finansiering - en webbaserad ordbok
© Rune Lönnqvist

Alfabetiskt engelska

Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera) Webbföreläsning Övning

När du klickat på en initial visas en lista med de termer och begrepp
som finns i systemet.

Klicka på Termen/begreppet och du får en kort beskrivning av
termens innebörd.

För vissa termer finns en länk till en webbföreläsning som behandlar
områden med anknytning till termen/begreppet. Webbföreläsningarna
öppnas i ett nytt fönster/ny flik. Använd webbläsaren för att stänga det
nya fönstret/fliken när du vill lämna den längre texten.

Längst till höger finns ibland en länk till en webbövning där
termen/begreppet används. Övningen och rättningen visas i ett nytt
fönster/ny flik. Använd webbläsaren för att stänga det nya fönstret/fliken
när du vill lämna övningen.