Quiss med ordboken termer och begrepp

Om du har lust kan du testa dina termkunskaper via den här rutinen. Det som händer är att

Termer om

Redovisning

 

Termer om

Kalkyler och finansiering

 

Termer om

Koncernredovisning