Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Value-added
Valutakursdifferens
Varulager
Varumärke
Verkligt värde
Verksamhetsvolym
Vinst
Vinstdisposition
Vinstmarginal
Vinstpålägg
Väsentlighet