Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Sale and lease back
Samintäkt
Samkostnad
Självfinansieringsgrad
Självkostnad
Självkostnadskalkyl
Skatt - beräknad kvarskatt
Skatt - fyllnadsbetalning
Skatt - preliminärskatt
Skatt - skatteskuld
Skatt - slutlig
Skatt - slutlig kvarskatt
Skatt - återbäring
Skatt på periodiseringsfonder
Skattekonto
Skattekostnad
Skattesats
Skulder
Skuldsättningsgrad
Sociala avgifter
Soliditet
Stamaktie
Stegkalkyl
Stegvisa förvärv
Ställd säkerhet
Substans före form
Substansvärde
Successiv vinstavräkning
Sunk cost
Sysselsatt kapital
Säkerhetsmarginal
Säljoption
Särintäkt
Särkostnad