Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Rangordning av investeringar
Realisationsprincip
Realisationsresultat
Realränta
Redovisat värde
Redovisningsvaluta
Reservfond
Reskontra
Restvärde
Resultat
Resultat före räntekostnader och skatt
Resultat före skatt
Resultatbudget
Resultatdiagram
Resultaträkning
Revision
Riktad nyemission
Rådet för finansiell rapportering
Räkenskapsanalys
Räkenskapsenlig avskrivning
Räkenskapsår
Ränta
Räntabilitet på eget kapital
Räntabilitet på operativt kapital
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Räntabilitet på totalt kapital
Räntebärande skulder
Räntefria skulder
Räntetäckningsgrad
Rörelsekapital
Rörelsekapital - ändring
Rörelsekostnader
Rörelsemarginal
Rörelseresultat
Rörlig kostnad
Rörlig kostnad - degressiv
Rörlig kostnad - progressiv