Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
P/E-tal
Paybackmetod
Periodisering
Periodiseringsfond
Permanent skillnad
Personalkostnader
Portföljvärdering
Post-för-post värdering
Preferensaktie
Presentationsvaluta
Prisbasbelopp
Priselasticitet
Produkter i arbete
Produktivitet
Produktkalkyl
Produktkalkylering
Punktskatt
Pålägg
Påläggsbas
Påläggskalkyl
Påläggssats