Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Obeskattade reserver
Obligation
Ofullständig kostnadsfördelning
Omkostnad
Omsättningshastighet
Omsättningstillgångar
Omvända förvärv
Operationell leasing
Operativt kapital
Option
Orealiserad internvinst