Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Nedskrivning
Nedsättning av aktiekapital
Negativ goodwill
Nettoförsäljningsvärde
Nettomarginal
Nettoomsättning
Nettoresultat
Nettoskuld
Nettotillgångar
Nominell ränta
Normalårskalkyl
Nuvärde
Nuvärdekvot
Nuvärdemetod
Nyemission
Nyttjandeperiod
Nyttjandevärde