Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Majoritetsägarnas andel
Mark
Markanläggningar
Market-to-Book
Marknadspris
Maskiner
Matchningsprincip
Minoritet
Minoritetens andel
Minoritetsintresse
Moderföretag
Moms - allmänt
Moms i företag
Momsfordran
Momsredovisning
Momsskuld
Monetära metoden
Monetära tillgångar och skulder