Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Lager av köpta varor
Lager av tillverkade varor
Lageromsättningshastighet
Lagerredovisning
Leasing
Leverantörskredittid
Leveratörsskuld
Likvida medel
Likvidation
Likviditetsbudget
Linjär avskrivning
Långfristiga skulder
Lägsta värdets princip
Lönekostnad
Löpande bokföring
Löpande verksamhet