Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
IAS/IFRS
Icke-monetär tillgång och skuld
Immateriell anläggningstillgång
Inbetalning
Inbetalningsöverskott
Indexoption
Indirekta kostnader
Indirekta kostnader i lager
Inflation
Ingående balans
Ingående moms
Inkomst
Inkomstskatt
Inkuransavdrag
Innebörd före form
Integrerade företag
Interimsposter
Internränta
Internräntemetod
Internvinst
Intressebolag
Intäkt
Inventarier
Investering
Investeringskalkyl
Investeringsverksamhet