Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Garantiavsättning
Genomsnittskurs - valuta
Genomsnittsmetod - lager
Going concern
Goodwill
Grundinvestering