Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
EBxxx mått
Effektiv ränta
Effektivitet
Eget kapital
Egetkapitalinstrument
Egna aktier
Ekonomisk förening
Emission
Enhetssynsätt
Enskild firma
Entreprenad
Eventualtillgång
Extraordinära poster