Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Dagbok
Dagskursmetod
Debet
Delårsrapport
Derivat
Direkt lön
Direkt material
Direkta kostnader
Direktavkastning
Diskonterat värde
Dold reserv
Dotterföretag
DuPont analys