Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
Badwill
Balansdagskurs
Balansekvation
Balanserad förlust
Balanserad vinst
Balanslikviditet
Balansomslutning
Balansräkning
Banklån
Basbelopp
BASkontoplan
Betalning
Bidragskalkyl
Biologisk tillgång
Bokföringsmässig grund
Bokföringsnämnden
Bokfört värde
Bokslut
Bokslutsdisposition
Bokslutskommuniké
Bolagsordning
Bolagsstämma
Bolagsverket
Brutet räkenskapsår
Bruttomarginal
Bruttoresultat
Budget
Bundet eget kapital
Börsvärde