Ordbok

A B C D E F G H I J K L M
N O P R S T U V Å Ä Ö

Term/Begrepp

Kort beskrivning (Klicka på den term du vill studera)
ABC-kalkyl
Ackumulerad avskrivning
Administrationsomkostnader AO
Affärsomkostnad AFFO
Aktie
Aktie A- och B-aktier
Aktie Preferans/Stam
Aktiebok
Aktiebolag
Aktiekapital
Aktieägartillskott
Aktivera
Aktivsidan
Aktuell skattekostnad
Alternativkostnad
Amortering
Anläggningsreserv
Anläggningstillgång
Annuitet
Annuitetskvot
Annuitetsmetod
Anskaffningsvärde
Ansvarsförbindelse
Antecipera
Apportemission
Attestera
Avkastning på eget kapital
Avkastning på operativt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på totalt kapital
Avkastningskrav
Avskrivningar
Avsättning