Webbföreläsningar - Redovisning och budgetering

En ny teknisk plattform installerades juni 2014. Jag är tacksam om du rapporterar eventuella problem till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se. Uppge gärna operativsystem och webbläsare.

Resultat- och balansräkning Eget kapital Obeskattade reserver
Värderingsregler
Affärsredovisning
Kassaflödesanalys och nyckeltal
Uppskjutna skatter
Lagar och normer