Webbföreläsningar - Kalkylering

En ny teknisk plattform installerades sommaren 2014. Jag är tacksam om du rapporterar eventuella problem till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se. Uppge gärna operativsystem och webbläsare.

Produktkalkylering Investeringskalkylering