Startsida för övningar - Värderingsfrågor och bokslut
Meddela support@ekonomikurser.se om du stöter på problem.

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.

Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant Exempellösning
Nr 211, Värdering av anläggningstillgångar A B C JA
Nr 212, Värdering av anläggningstillgångar A B C JA
Nr 221, Lagervärdering, FIFU och LVP A B C JA
Nr 222, Lagervärdering, genomsnittsmetoder A B C
Nr 223, Lagervärdering, tillverkade varor A B C
Nr 231, Nedskrivning av kundfordringar A B C
Nr 241, Uppskjutna skatter, marknadsvärdering och förluster A B C
Nr 242, Uppskjutna skatter, nedskrivning A B C JA
Nr 251, Fond och nyemissioner A B C JA
Nr 252, Fond och nyemissioner A B C
Nr 253, Rättighetsbevis A B C JA
Nr 261, Allmänt om obeskattade reserver A B C
Nr 262, Allmänt om obeskattade reserver A B C JA
Nr 263, Räkenskapsenlig avskrivning A B C
Nr 264, Räkenskapsenlig avskrivning A B C
Nr 271, Sammanfattning årsbokslut A B C
Nr 272, Sammanfattning årsbokslut A B C JA
Nr 280, Entreprenader - slutavräkning A B C
Nr 281, Entreprenader - successiv vinstavräkning A B C
Nr 282, Redovisning av finansiell leasing A B C

Diabas är ett redovisningsprogram för utbildning och mindre företag/föreningar.
Programmet kan köras under Windows och får användas helt utan kostnader
Klicka här för att öppna programmets webbplats.