Startsida för övningar om resultat, balans och kassaflöde
Meddela support@ekonomikurser.se om du stöter på problem.

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant Exempellösning
Nr 101, Samband mellan balans och resultaträkningar JA
Nr 102, Samband mellan balans och resultaträkning samt kassaflödesanalys JA
Nr 108, Effekter på resultat, balans och kassaflöde JA
Nr 111, Balans och resultaträkningar A B C JA
Nr 112, Balans och resultaträkningar A B C JA
Nr 113, Balans och resultaträkningar A B C JA
Nr 121, Resultat, balans och kassaflöde A B C JA
Nr 122, Resultat, balans och kassaflöde A B C JA
Nr 131, Resultat, balans och kassaflöde A B C JA
Nr 132, Kassaflödesanalys A B C JA
Nr 133, Kassaflödesanalys A B C

Diabas är ett redovisningsprogram för utbildning och mindre företag/föreningar.
Programmet kan köras under Windows och får användas helt utan kostnader
Klicka här för att öppna programmets webbplats.