Startsida för övningar

Klicka för att starta övningen. Vill du gör om samma övning men få andra siffror så välj först variant B eller C längst ut till höger. Varken korrekta eller felaktiga lösningar kommer att registreras, allt är för din egen övning.


Klicka här för att starta Beskrivning av övningen Siffervariant Exempellösning
Nr 311, Självkostnadskalkylering A B C JA
Nr 312, Självkostnadskalkylering A B C
Nr 313, Serviceavdelningar A B C
Nr 331, Bidragsskalkylering A B C JA
Nr 332, Bidragsskalkylering A B C
Nr 341, Resultatanalys A B C
Nr 342, Resultatanalys A B C JA
Nr 351, Diskontering A B C
Nr 352, Nuvärde och payoff A B C JA
Nr 353, Nuvärde och annuitet A B C JA
Nr 354, Internränta och nuvärde A B C
Nr 355, Internränta, nuvärde och payoff A B C
Nr 356, Internränta och tillväxtränta A B C
Nr 357, Inflation A B C
Nr 358, Projektkalkylering A B C
Nr 361, Nyckeltalsanalys A B C
Nr 362, Nyckeltalsanalys A B C
Nr 363, DuPont analys A B C JA
Nr 364, Leverage A B C
Nr 371, Företagsvärdering - utdelningar A B C
Nr 372, Företagsvärdering - P/E-tal A B C
Nr 373, Företagsvärdering - Över/undervinster A B C
Nr 374, Obligationer och konvertibler A B C