Inlämningsuppgifter
Om din lärare meddelat att du ska göra webbaserade inlämningsuppgifter ska du välja länken här till höger. Uppgifterna rättas av systemet och när du klarat en inlämningsuppgift kan du själv och din lärare se dina resultat. Starta inlämningsuppgifter här

Övningar
Här finns cirka 80 st övningar du kan använda för egen träning. Webbservern rättar dina lösningsförslag, men dina resultat registreras inte på något sätt.
Ett antal övningar har kompletterats med exempellösningar. Via en länk kan du öppna en ny flik/nytt fönster där de korrekta svaren för siffervariant A visas.

Dessutom innehåller exempellösningen en eller flera länkar till ljudspelare där lösningen till övningen kommenteras. På startsidorna för övningar finns angivet vilka övningar som har exempellösningar, och fler publiceras efter hand.
Ekonomiska samband (101,102,108.111-133)
Bokföring (103-105,171-174)
Värdering och bokslut (211-282)
Nyckeltal (151,152,361-364)
Koncernredovisning (51-79)
Kalkylering och finansiering (311-374)

Webbföreläsningar
Via länkarna här kommer du till webbföreläsningar. Materialet omfattar drygt 40 timmar men är uppdelat efter en rad ämnesområden Redovisning och budgetering
Koncernredovisning
Kalkylering och finansiering

Ordbok
Ordboken innehåller drygt 400 st ekonomiska termer och begrepp. Varje begrepp förklaras och finns översatt till engelska. Du kan även söka utifrån en alfabetisk lista över engelska termer. Öppna ordboken här

Mobilversion av ordboken

Kontakt
Om du har synpunkter eller frågor är du välkommen via E-post eller telefon:   rune.lonnqvist@ekonomikurser.se

Rune Lönnqvist 070 - 59 59 587

Information för lärare
Här finns PDF-utskrifter av alla inlämningsuppgifter så att du enkelt kan välja vilka uppgifter som passar i din kurs.  Nytillkomna uppgifter (2015)
Redovisning och budgetering
Koncernredovisning
Kalkylering och finansiering
Information om webbaserade inlämningsuppgifter Information och kontakt
Om du är lärare kan du öppna fler rutiner genom att ange aktuellt kodord: